Hakkımızda

Römmerk Yapı Kimya Dış Tic Ltd Şti,. Hafif çelik Konut, Turizm Tesisleri, Fabrika İnşaatları, Villa İnşaatı Geodesic Yapı, Yapı Malzemeleri  ile müşterilerine kapsamlı hizmet vermektedir.

Konusunda Uzman, Genç ve Dinamik Kadro

Saha ve ofis içerisinde görev alan tüm personellerimiz konusunda deneyimli, sektörün çeşitli dallarında yeterli tecrübelere sahip kişilerden oluşmaktadır.

Profesyonel Yönetim Anlayışı

Tüm şantiyelerimizde aynı hassasiyet ve titizlikle proje, imalat ve denetimlerimizi gerçekleştiriyor, aynı hassasiyetle resmi iş ve işlemlerinin takibini sürdürüyoruz.

ÇALIŞMA ORTAMIMIZ ve ÇALIŞANLARIMIZ;

Şirketimiz, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin “Çalışma” ilkesi çerçevesinde aşağıdaki hususları benimser :

a. Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi.

b. Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi.

c. İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi.

Şirketimiz, yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkanlar nispetinde geliştirmeye çalışır.

Şirket Çalışanlarımız, görevleri ile ilgili Şirket Politikası ve Şirket Yönetmeliğine uygun hareket etmek zorundadır.

Şirketimiz; işe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak göreve uygunluk, şirket kültürüne adaptasyon vasıflarını dikkate alır, Şirket Çalışanları arasında fırsat eşitliği yaratır.

Şirketimiz, Şirket Çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda sürekli eğitimler düzenler.

Şirket Çalışanlarımız verilen görevi yerine getirirken azami ölçüde dikkat ve özen gösterir ve yapılan işin daha kaliteli, hızlı ve ekonomik olmasını hedefler.

Şirketimiz, Şirket Çalışanları hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, ekonomik veriler vs. gibi) saklı tutar ve paylaşmaz.

Şirket Çalışanlarımız şirketin imajını ve saygınlığını zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaçınır ve mesai saatleri içinde şirket yönetimince önceden belirlenmiş ve genel kabul görmüş giyim-kuşam tarzının ve davranış biçiminin dışına çıkmaz.

Şirketimiz, Şirket Çalışanlarının öneri, görüş ve şikayetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yürütür.

Şirketimiz, her şirketin başlıca başarı faktörünün, karşılıklı dürüstlük ve güven çerçevesinde çalışan kişilerin profesyonel katkısına bağlı olduğu inancı içinde İnsan Kaynakları’nın önemini kabul eder.

Şirket Çalışanlarımız,spesifik bir amaç çerçevesinde, resmin sadece bir parçasını değil bütün ünü görebilmeyi hedefler.

Ortak bir hedef dahilinde farklı coğrafya ve fonksiyonlarda birlikte çalışmayı, çaba tekrarını asgari seviyeye indirerek verimliliği arttırmayı ilke edinir.

Şirket Çalışanlarımız, teknik bilgiye sahip olmayı ve yapabileceğinin en iyisini gerçekleştirmek için bu kapasiteyi kullanmayı amaçlar ve bu amaçla şirket çalışanları metodiktir ve kuralları izler.

ETİK KURALLARIMIZ;

Şirketimiz, müşterilerinin kendisinden beklediği hizmet standartlarına ulaşmak için çaba gösterir.

Şirketimiz faaliyetleri, ürün ve hizmetleri ile başkalarına bilerek zarar vermez.

Şirketimiz, müşterilerine sağladığı ürün ve hizmetleri konusunda, verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar.

Şirketimiz, başkalarına ait ticari ve mali durumlar hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak tüm paydadaşlarını, kamuoyunu, müşterilerini ve rakiplerini aldatıcı davranışlarda bulunamaz.

Şirketimiz, diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı ve rencide edici ifadeler kullanmaz.

Şirketimiz kendi çıkarlarına uygun olduğu kadar, piyasadaki mevcut tüm rakiplerin, müşterilerin ve paydaşların
çıkarlarına uygun dürüst bir rekabet yöntemi izleyeceğini taahhüt eder.

Şirket çalışanlarımız, şirketten ayrıldıktan sonra şirketlerin paydaşlarına ve müşterilerine izinsiz olarak iş yapmayı teklif edemez.

 

HUKUKA SAYGIMIZ;

Şirketler tüm faaliyetlerinde yasalarca belirlenmiş kurallara uygun hareket eder. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmez. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmaz.

Başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin yasalara uygunluğunu kontrol eder ve gerekli takibi yapar.

Şirketler vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.

KALİTE POLİTİKAMIZ;

Zamanında ve doğru hizmet sunmayı,

Tüm çalışanların tek vücut halinde yaratıcı bir felsefe ile güvenli, istikrarlı zamanında ve doğru adımlarla hizmet verdiğimiz kişi ve kurumların memnuniyetini de esas alarak gerçekleştirdiği faaliyetleri, kurmuş olduğu kalite yönetim sisteminin esaslarına göre yürütmeyi,

Sektöre dair teknolojik yeniliklerin takipçisi olmayı, sektöründe yeniliklerle öncü olmayı, İnsan odaklı, güvenilir, dürüst, disiplinli ve istikrarlı olmayı,

Tüm çalışanların katılımıyla sistemi sürekli iyileştiren, faaliyet alanını, rekabet koşullarına uyumla geliştirerek, sektörde aranılan bir marka olmayı,

Yasal mevzuatlara uygun çalışmayı,

Müşteri odaklı olmayı ve müşterilerine değişen zaman ve koşullarda kalite yönetim sisteminden ödün vermeden hizmet sunmayı,

Ülkemize ve toplumumuza faydalı, sürekli bir güç oluşturmayı, Müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamayı,
AMAÇLAMAKTADIR.Römmerk Yapı Kimya Dış Tic Ltd Şti,. Konut, Turizm Tesisleri, Fabrika İnşaatları, Villa İnşaatı, Tadilat Dekorasyon, Geodesic Yapı, CTP kompozit ürünler ve  Yapı Malzemeleri  ile müşterilerine kapsamlı hizmet vermektedir.H